Haminan LNG

Haminan LNG perustettiin tarkoituksena käynnistää Haminan satamassa maakaasun tuontiterminaali. Tavoitteena on yhdistää terminaali Haminan paikalliseen kaasuverkkoon ja Suomen valtakunnalliseen kaasuverkkoon. Terminaali avaa Suomessa kaasuntuontimarkkinat.

Maailman maakaasuresurssit ovat merkittävästi suuremmat kuin raakaöljyvarannot, mutta öljytuotteiden ja kaasun hintaero on hyvin suuri. Nesteytetyn maakaasun tuonti pitää kaasun hinnat hallinnassa ja toimitusvarmuuden suurentaminen auttaa kehittämään kaasua käyttäviä taloussektoreita.

LNG-terminaalin toimintaperiaatteiden suhteen sovelletaan maakaasulakia ja Euroopan yhteisön direktiivejä. Yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneet kauppavaihdosta LNG:n kanssa, saavat kaasuterminaalin hallinnoijilta tasavertaiset oikeudet ja läpinäkyvät ehdot. Oikeudellisen säädösten mukaan terminaalin hallinnoijalle itselleen ei ole sallittua käydä kaasulla kauppaa..

Hamina LNG Oy on Hamina Energy Ltd:n, virolaisen energetiikkayritys Alexelan ja Suomessa noteeratun teknologiayritys Wärtsilän yhteisyritys. Hamina Energy Ltd on kunnallisessa omistuksessa oleva energianjakeluyritys, joka palvelee Haminan-Kotkan aluetta varustaen sitä sähkö- ja lämpöenergialla ja kaasulla sekä tarjoten muita palveluita. Alexela on yksityisyritys, jolla on laajat raakaöljy-, petrokemiantuote- ja nestekaasukokemukset Viron, Venäjän ja Norjan vihreiden terminaalien hankkeista ja joka kehittää alueellista Paldiskin LNG-terminaalisuunnitelmaa. Wärtsilä on yleismaailmallinen johtava energia- ja merimarkkinoille suuntautunut, innovatiivisia teknologioita ja kokonaisvaltaisten elinkaarien ratkaisuja tarjoava yritys.

Hamina harbour

Mikä LNG on?

LNG is natural gas

Nesteytetty maakaasu eli LNG on maakaasu (lähinnä metaani, CH4), joka on varastoinnin tai kuljetuksen helpottamiseksi tilapäisesti muutettu nestemäiseksi. Nesteytetty maakaasu vie noin 1 / 600 kaasumaisessa muodossa olevan maakaasun tilavuudesta. Se on tuoksuton, väritön, myrkytön ja syövyttämätön.

LNG carrier

Jäähdyttämällä lämpötilaan noin -162 ° C maakaasu kondensoidaan ilmanpaineen lähellä olevalla paineella nestemäiseksi. Tilavuuden pienentäminen muuttaa kuljettamisen pitkille etäisyyksille, jonne putkistoja ei ole, paljon kustannustehokkaammaksi. Jos kaasuputken kautta ei ole mahdollista tai taloudellista kuljettaa maakaasua, sen voi tehdä erityisesti suunnitelluilla kryogeenisillä merilaivoilla (nesteytetyn maakaasun säiliöaluksilla) tai kryogeenisillä säiliöautoilla.

LNG storage tank

Nykyaikaiset nesteytetyn maakaasun varastot ovat tavallisesti täysin eristettyjä, niissä on esijännitetty betoninen ulkoseinä ja nikkelipitoisuudeltaan korkea teräksinen sisäsäiliö, jonka seinien välissä on äärettömän tehokas eristys.

Natural gas

Maakaasua voisi pitää kaikkein ympäristöystävällisempänä fossiilisena polttoaineena, koska sillä on kaikkein pienin hiilidioksidipäästömäärä energiayksikköä kohti ja se sopii käytettäväksi hyvin tehokkaissa kombivoimaloissa.

Fire

Nestemäisessä muodossa nesteytetty maakaasu ei ole räjähdysvaarallista eikä ole poltettavissa. Polttamista varten tulee nesteytetyn maakaasun ensin höyrystyä, sitten sekoittua oikeassa suhteessa ilmaan (palovaarallinen väli on 5 – 15 %) ja sitten se tulee sytyttää, mutta vuoto turvallisesti suljetusta säiliöstä on erittäin epätodennäköinen.